Logistyka jest określana jako zbiór środków i metod potrzebnych żeby przeprowadzić organizację firmy, czy też usługi, szczególnie w dyscyplinie dystrybucji. W aspekcie firmy istnieje dużo definicji słowa logistyka, która rozłożyła się od logistyki wojskowej do współczesnego pojęcia sztuki oraz techniki, które zajmują się organizacją przepływu towarów, energii i informacji. Logistyka jest podwaliną w handlu – zobacz polmack. Czynności logistyczne tworzą system, który jest połączeniem pomiędzy produkcją a rynkiem, które oddzielone są czasami i odległością. Logistyka w jednostkach pokrywa zarządzanie i planowanie działalności działów zakupów, produkcji, transportu, przechowywania, utrzymania oraz dystrybucji. Logistyka w firmach jest każdym ruchem oraz magazynowaniem, który ułatwiłby przepływ produktów z punktu zakupu surowców do punktu ich konsumpcji, a także przepływ informacji, które wprawia się w ruch, i mające na celu danie konsumentowi trafny poziom usług za roztropną cenę. Jest również częścią zarządzania łańcuchem dostaw. Logistyka jest częścią administrowania łańcucha dostaw, która planuje, wprowadza i sprawdza wydajny przepływ materiałów oraz magazynowanie produktów, a również informację związaną z nimi od miejsca podstawowego do miejsca docelowego, oraz mająca na celu zaspokoić potrzeby konsumentów. Logistyka jest zadaniem kolektywu pracowniczego, skierowana na zagwarantowanie działań projektowania i kierowania przepływu towarów, informacji i finansów, od miejsca początkowego do miejsca docelowego.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.Najciekawsze wpisy:

Preply doskonałą inicjatywą na...

Posted on Jun - 26 - 2015

Comments Off

Szeroki wybór kursów zawodowych

Posted on Mar - 1 - 2015

Comments Off