Będąc sprawcą nieszczęśliwego wypadku w niektórych sytuacjach jednostka gospodarcza ubezpieczeniowa będzie mogła żądać od nas zwrotu kwoty spieniężonego odszkodowania poszkodowanemu. Nie zawsze wykupione oc chroni nas przed opłacaniem za szkody, które wyrządziliśmy i trzeba o tym pamiętać. Wypłacone rannemu odszkodowanie z oc będziemy musieli zwrócić ubezpieczycielowi, gdy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy planowo i świadomie. Wtenczas również nie ma co liczyć na hdi samochód zastępczy. Również w wypadku, kiedy prowadziliśmy samochód pod wpływem alkoholu oraz używek, korporacja ubezpieczeniowa może pragnąć zwrotu sumy, jaką spieniężyła poszkodowanemu z oc. Inną sytuacją, gdy będziemy musieli oddać pieniądze jest prowadzenie wehikułu bez uprawnień. To jednakże zależy też, z jakiego powodu mimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy pojazd. Jeśli taka jazda konieczna była, bo staraliśmy się ocalić czyjeś istnienie, tężyznę fizyczną bądź mienie, czy też kiedy ścigaliśmy osobę, która naturalnie popełniła przestępstwo, ubezpieczyciel nie będzie żądał od nas zwrotu spieniężonego rannemu w wypadku odszkodowania z oc. Tutaj pomaga należyte allianz zgłoszenie szkody telefon. Jeżeli pozostaliśmy poszkodowani w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, musimy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowania z polisy oc. Musimy pamiętać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje zarówno szkody materialne jak oraz te na zdrowiu. I nie powinniśmy tylko jechać pojazdem, który uległ wypadkowi – wtedy warto wypełnić tuz zgłoszenie szkody. Oc obejmuje też szkody wyrządzone w czasie wsiadania oraz wysiadania z pojazdu, a również załadunku i rozładunku tego wehikułu. Musimy jednak nie zapominać, że to na nas spoczywa obowiązek udowodnienia powstałych szkód oraz ich wymiarów.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.Najciekawsze wpisy:

Preply doskonałą inicjatywą na...

Posted on Jun - 26 - 2015

Comments Off

Szeroki wybór kursów zawodowych

Posted on Mar - 1 - 2015

Comments Off